Julia Pająk

Co-partner Polish Geodetic Group

Translator, designer

Tłumaczy wszystko na język angielski. Projektuje nie tylko przy pomocy oprogramowania ale również ołówkiem. W firmie ceniona za konstruktywną krytykę.