Barbara Róg – Pająk

Co-Partner Polish Geodetic Group 

Copywriter, designer

www.omegaart.eu

W ramach www.mediahouse.geodetic.co wymyśla zaskakujące alegorie. Pod presją czasu skutecznie prowadzi kilka projektów nie tracąc nic z niebywałej kreatywności. Cechuje ją niezwykle logiczne podejście do zagadnienia.